Тема:
Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност

На 11 октомври 2019г. /петък/ от 13:00 ч. в залата на РИОСВ гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1 А, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – ПУДООС, организира информационно събитие за разясняване на дейностите по проект:

„Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, финансиран  по Българо – Швейцарска програма за сътрудничество.

Проектът цели осигуряването на екологосъобразно обезвреждане над 4 000 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в складове на територията на цялата страна, както и почистването на помещенията.

Обща стойност на проекта е 23 445 998,00 швейцарски франка /39 858 195,79 български лева/.

Швейцарски принос – 19 929 098,00 швейцарски франка /33 879 466,42 български лева/.

Национално съфинансиране – 3 516 900,00 швейцарски франка /5 978 729,37 български лева/.

Реализирането на проекта ще доведе до:

Намаляване на риска за здравето на повече от 2 250 000 български граждани.
Подобряване на живота на населението в 100 български общини.
Намаляване на икономическите и социалните неравенства между България и други европейски страни.
Подобряване на възможностите за инвестиции в общините, попадащи в обхвата на проекта.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...