Старите лекарства, бои, лакове и други опасни продукти от бита ще се събират разделно в 22 общини  по пилотен проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът предвижда на територията на Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол да бъдат изградени площадки за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Със специално оборудвани моторни превозни средства  ще се обслужват и 17 съседни общини. Така пилотната схема ще обхване 360 хил. жители.

В момента на повечето места опасните отпадъци от бита се изхвърлят в контейнерите. С реализацията на проекта събирането, съхраняването и третирането им ще става екологосъобразно.

В Швейцария гражданите могат да се освободят от непотребните рискови продукти по няколко начина, които бяха представени на кметовете на Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол в два швейцарски кантона – Цюрих  с 1,45 млн. жители и 169 общини, и Цуг – включващ  11 общини с население от 120 хиляди души.

Един от вариантите е опасните продукти да бъдат занесени от гражданите в търговската мрежа. В шопингцентър „Цугерланд“ например старите лекарства се приемат в аптеката, а ненужните бои, лакове, препарати и други рискови продукти в магазин на веригата „Микро“. Около 20-30% от тези стоки не са купени от нея, но въпреки това се приемат за обезвреждане. „Микро“ работи по договор с общината и получава около 2500 швейцарски франка годишно за тази дейност.

Другият вариант е отпадъците да бъдат занесени в някой от специализираните центровете. Те са с различни размери според големината на населеното място. Приличат на нашите пунктове за вторични суровини и в тях швейцарците носят всичко годно за рециклиране – от използваните капсули за кафе до стари електроуреди и мебели. Опасните продукти обаче се събират на отделно място под ключ, поставени в добре изолирани контейнери според вида и потенциалните рискове. Там се съхраняват, докато се събере достатъчно количество, след което се изпращат за обезвреждане.

Картината се допълва от мобилните пунктове в по-малките населени места, използват се и специално оборудвани камиони, които събират опасния отпадък от населението по график. Това е за удобство на хората, които не разполагат със собствен транспорт.

Подобна схема ще се прилага и у нас. Общата стойност на проекта  „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци  от домакинства“ е 8 823 267 CHF. Центровете в  Шумен и Разград ще бъдат големи, a в останалите три населени места – Созопол, Левски и Съединение, ще са по-малки. Ще са оборудвани с контейнери, варели, бидони, кутии и други съдове за съхранение, както и с мотокари, везни, колички, инструменти и защитни облекла за работещите. Ролята на мобилни пунктове ще изпълняват специално оборудвани микробуси с общо тегло до 3,5 тона, в които всеки опасен отпадък ще се събира разделно.

„В Разград вече е определен теренът за изграждане на бъдещата площадка за опасни отпадъци. Центърът ще обслужва и останалите общини на територията на областта – Кубрат, Самуил, Исперих, Лозница, Завет и Цар Калоян. Събраното чрез оборудвани микробуси  ще се кара в Разград. Там ще се складира на общински център и ще се предава на избран лицензиран изпълнител за обезвреждане, каза кметът Валентин Василев. Най-трудно обаче ще бъде да променим съзнанието на хората. Те трябва да разберат защо е важно да не хвърлят опасните отпадъци в контейнерите и по деретата“, допълни кметът. „Трябва да накараме хората да дойдат в нашите пунктове и да нагодим швейцарския опит към нашата система за управление на отпадъците. Смятам, че хората в България възприемат новите неща и когато разберат защо е нужно, го правят. В Швейцария също това не е станало за ден и два, а за десетки години“, е мнението на кметът на община Левски Любка Александрова. Според нея хората трябва да се научат да планират отпадъците си за цялата година, така, както го правят фирмите.

Швейцарският опит е полезен и за представителите на община Съединение. Планираме да посещаваме по график кметствата на територията ни, каза зам.-кметът Ангел Къцов. За посещенията на микробусите ще има разгласа и пресконференции. При нас населението е застаряващо и малко хора ползват интернет. Затова в малките населени места графикът ще бъде сложен на видно място в кметствата или в магазините за хранителни стоки.“

Според кмета на Шумен Любомир Христов най-приложима е идеята за създаване на мобилни пунктове, които да се разположат до големи търговски обекти. Общината ще влезе в контакт и с търговските вериги за приемане на стари лекарства и препарати.

Кметът на Созопол Панайот Рейзи предвижда широка информационна кампания за популяризация на проекта. „Хората ще бъдат запознати с плановете ни по всички възможни канали – местният вестник и интернет страницата на общината. Предвиждаме и обучение на деца“, каза Панайот Рейзи.

В резултат от проекта опасните отпадъци от бита ще бъдат отделени от общия поток на битовата смет. Ще се прекрати депонирането им, което ще намали потенциалния риск за човешкото здраве и околната среда. Проектът ще гарантира правилното събиране, съхраняване и третиране  на опасните отпадъци. Ще се повиши и информираността на обществото за необходимостта от разделното им събиране.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...