„Официален език на документацията е българският. При противоречие между българския и английския текст, водещ е  българският, а английският е само за информация.“