Профил на купувача

 • 07.05.2015 г.    Доставка на полиетиленови чували 40 000 бр по ф-ра 0000000526/05.05.15г.    14,400.00 лв.
  Дата на публикация 28.05.2015г.
 • Договор между ПУДООС и фирма „Бейц“ ЕООД за доставка на чували на стойност 14 400 лв.  № 10072/2015 г./27.04.2015 г.
 • 07.05.2015 г.    Доставка на ръкавици за еднократна употреба от винил 80 000 бр по ф-ра 0000000046/29.04.15г.    9,600.00 лв.
  -Дата на публикация 28.05.2015г.
 • Договор между ПУДООС и фирма „БУКОЛ КОНСУЛТ“ ЕООД за доставка на ръкавици на стойност 9 600 лв. от 27.04.2015 г.№ 10073/27.04.2015 г.
  -Дата на публикация 27.04.2015г.

На основание чл. 101б, ал. 5 от ЗОП оттегляме публикуваната на 17.04.2015 г. публична покана с предмет „Доставка на бонове за дизелово гориво и бензин“, с уникален код в АОП 9040898.
-Дата на публикация 21.04.2015г.

Доставка на бонове за дизелово гориво и бензин

-Дата на публикация 08.04.2015г.

Договор 10056/26.03.2015 г. с „Лакорда „АД с предмет:Право на ползване върху компютърна информационна система „ЛАКОРДА”.

 • 02.04.2015 г.    Договор за право на ползване на компютърна информационна система по ф-ра 0000008285/02.04.2015 г.    1,998.00 лв.
  Дата на публикация 24.04.2015г.
 • Договор
  Дата на публикация 27.03.2015г.

Доставка на филтърни ръкави 130 броя с диаметър 142 мм и дължина 4000 мм от материал PTFE Polyimide needlefelt

 • 27.02.2015 г. Доставка на 130 броя филтърни ръкави по ф-ра 1021/24.02.2015г. 18,789.89 лв.
  -Дата на публикация 12.03.2015г.
 • 06.02.2015 г.    Доставка на 130 броя филтърни ръкави по ф-ра 1000/26.01.2015г.    4,697.47 лв.
  -Дата на публикация 24.02.2015г.
 • Договор
  -Дата на публикация 18.02.2015г.

Доставка на части, извършване на ремонти и абонаментно обслужване  на горелки Weishaupt  модел Rl  5     и        RL 30/2-A

 • 25.01.2016 г.    Годишно обслужване и части за дизелови горелки по ф-ра 0000000745/14.01.2016 г.    2,040.00 лв.
  25.01.2016 г.    Годишно обслужване и части за дизелови горелки по ф-ра 0000000746/14.01.2016 г.    7,717.20 лв.
  -Дата на публикация 10.02.2016г.
 • 28.12.2015 г.    Годишно обслужване и части за дизелови горелки по ф-ра 0000000742/21.12.2015 г.    10,364.40 лв.
  -Дата на публикация 15.01.2016г.
 • Договор
  -Дата на публикация 18.02.2015г.
 • Освободена гаранция за изпълнение в размер на 699, 14 лв. на 12.01.2017 г.
  -Дата на публикация 18.01.2017г.
 • 22.12.2016 г.    Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми по ф-ра 0000000873/16.12.2016 г.    840.00 лв.
  -Дата на публикация 16.11.2016г.
 • 19.10.2016        Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми  по ф-ра 0000000849/14.10.2016г    840.00 лв.
  -Дата на публикация 16.11.2016г.
 • 29.08.2016 г.    Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми по ф-ра 0000000839/18.08.2016 г.    3,715.20 лв.
  -Дата на публикация 09.09.2016г.
 • 10.08.2016 г.    Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми по ф-ра 0000000830/02.08.2016 г.    1,680.00 лв.
  -Дата на публикация 25.08.2016г.
 • 11.02.2016 г.    Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми по ф-ра 0000000785/29.01.2016 г.    4,828.80 лв.
  11.02.2016 г.    Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми по ф-ра 0000000786/04.02.2016 г.    840.00 лв.
  -Дата на публикация 29.02.2016г.
 • 28.12.2015 г.    Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми по ф-ра 0000000778/21.12.2015 г.    1,680.00 лв.
  -Дата на публикация 15.01.2016г.
 • 25.09.2015 г.     Вентилация, климатизация   по ф-ра 0000000738/17.09.2015 г.    2,446.20 лв.
  25.09.2015 г.    Поддръжка и обслужване отоплителни системи по ф-ра 0000000737/16.09.2015 г. –     1,680.00 лв.
  -Дата на публикация 14.10.2015г.
 • 29.05.2015 г.    Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми по ф-ра 0000000697/27.05.2015 г.    3,060.00 лв.
  -Дата на публикация 12.06.2015г.
 • 27.04.2015 г.    Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми по ф-ра 0000000691/22.04.2015 г.    840.00 лв.
  -Дата на публикация 14.05.2015г.
 • 25.02.2015 г. Поддръжка и ремонт на вентилация, климатизация, отоплителни и охладителни с-ми по ф-ра 0000000683/12.02.2015 г. 2,270.40 лв.
  -Дата на публикация 12.03.2015г.
 • Договор
  -Дата на публикация 24.01.2015г.

Новини

Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...