Профил на купувача

 • 17.11.2016        Доставка на дезинфектант  ф-ра 0000002789/07.11.2016г    693.60 лв.
  -Дата на качване 15.12.2016г.
 • 21.10.2016        Доставка на дезинфектант по ф-ра 0000002779/17.10.2016г    693.60 лв.
  -Дата на качване 16.11.2016г.
 • 15.07.2016 г.    Доставка на дезинфектант „235 SSC-Chesterton“ по ф-ра 0000002723/28.06.2016г.    693.60 лв.
  -Дата на качване 29.07.2016г.
 • 11.03.2016 г.    Доставка на дезинфектант „235 SSC-Chesterton“ по ф-ра 0000002662/07.03.2016г.    693.60 лв.
  -Дата на качване 31.03.2016г.
 • 23.11.2015 г.    Доставка на дезинфектант „235 SSC-Chesterton“ по ф-ра 2548/19.11.2015г.    693.60 лв.
  -Дата на качване 15.12.2015г.
 • 16.10.2015 г. Доставка на дезинфектант „235 SSC-Chesterton“ по ф-ра 2523/06.10.2015г. 693.60 лв.
  -Дата на качване 13.11.2015г.
 • 07.07.2015 г. Доставка на дезинфектант „235 SSC-Chesterton“ по ф-ра 2413/29.06.2015г. 693.60 лв.
  -Дата на качване 30.07.2015г.
 • 09.03.2015 г. Доставка на дезинфектант „235 SSC-Chesterton“ по ф-ра 2316/05.03.2015г. 693.60 лв.
  -Дата на качване 21.03.2015г.
 • 21.01.2015 г. Доставка на дезинфектант „235 SSC-Chesterton“ по ф-ра 2256/19.01.2015г. 693.60 лв.
  -Дата на качване 16.02.2015г.
 • 17-12-14 г.  Доставка на дезинфектант „235 SSC-Chesterton“ по ф-ра 2243/15.12.2014 г.  693.60 лв.
  -Дата на качване 02.01.2015г.
 • Договор
 • Гаранцията за изпълнение е възстановена на 07.03.2016г. на този адрес:http://pudoos.bg/2014/11/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%84/
  -Дата на качване 11.03.2016г.
 • 02.02.2016 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110069032/25.01.2016 г.    161.75 лв.
  02.02.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи  по ф-ра 0110069031/25.01.2016 г.    135.53 лв.
  08.02.2016 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110069293/03.02.2016 г.    401.82 лв.
  08.02.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110069294/03.02.2016 г.    933.64 лв.
  11.02.2016 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110069373/05.02.2016 г.    542.22 лв.
  11.02.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи  по ф-ра 0110069372/05.02.2016 г.    405.96 лв.
  11.02.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110069383/05.02.2016 г.    1,400.57 лв.
  11.02.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110069381/05.02.2016 г.    2,007.01 лв.
  11.02.2016 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110069382/05.02.2016 г.    401.82 лв.
  -Дата на качване 29.02.2016г.
 • 25.01.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110068832/18.01.2016 г.    617.90 лв.
  -Дата на качване 10.02.2016г.
 • 14.01.2016 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110068557/08.01.2016 г.    1,053.74 лв.
  -Дата на качване 29.01.2016г.
 • 08.12.2015 г.    Доставка на  хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110067464/02.12.2015 г.    596.57 лв.
  14.12.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи  по ф-ра 0110067562/04.12.2015 г.    908.64 лв.
  15.12.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110067798/10.12.2015 г.    59.72 лв.
  15.12.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110067797/10.12.2015 г.    176.32 лв.
  -Дата на качване 25.12.2015г.
 • 26.11.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110066802/12.11.2015 г.    964.73 лв.
  -Дата на качване 15.12.2015г.
 • 11.11.2015 г.    Доставка на  хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110066423/30.10.2015 г.    155.34 лв.
  11.11.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи  по ф-ра 0110066422/30.10.2015 г.    115.13 лв.
  13.11.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110066261/26.10.2015 г.    124.56 лв.
  13.11.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110066266/26.10.2015 г.    78.72 лв.
  -Дата на качване 30.11.2015г.
 • 16.10.2015    Доставка на рез.части и канц. мат. по ф-ра 0110065574/06.10.2015г    2,414.08 лв.
  23.10.2015    Доставка на канцеларски материали по ф-ра 110065911/14.10.2015г.    1,019.89 лв.
  28.10.2015    Доставка на   хигиенни материали  по ф-ра 0110066257/26.10.2015г    369.22 лв.
  -Дата на качване 13.11.2015г.
 • 09.10.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110065410/29.09.2015 г.    328.08 лв.
  09.10.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110065187/18.09.2015 г.    73.88 лв.
  09.10.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110065188/18.09.2015 г.    229.82 лв.
  -Дата на качване 30.10.2015г.
 • 02.09.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110064213/19.08.2015 г.    1,160.38 лв.
  02.09.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110064214/19.08.2015 г.    325.97 лв.
  03.09.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110064404/27.08.2015 г.    73.31 лв.
  -Дата на качване 30.09.2015г.
 • 28.08.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110064058/12.08.2015 г.    126.23 лв.
  -Дата на качване 14.09.2015г.
 • 07.08.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110063715/29.07.2015 г.    242.74 лв.
  -Дата на качване 28.08.2015г.
 • 22.07.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110063440/15.07.2015 г.    128.09 лв.
  22.07.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110063439/15.07.2015 г.    50.20 лв.
  -Дата на качване 13.08.2015г.
 • 15.07.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110063218/08.07.2015 г.    349.31 лв.
  15.07.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи  по ф-ра 0110063217/08.07.2015 г.    1,266.40 лв.
  15.07.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110063220/08.07.2015 г.    11.69 лв.
  -Дата на качване 30.07.2015г.
 • 17.06.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110061500/12.06.2015 г.    200.71 лв.
  24.06.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110061599/16.06.2015 г.    162.67 лв.
  24.06.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110061598/16.06.2015 г.    111.10 лв.
  26.06.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110061764/22.06.2015 г.    451.16 лв.
  26.06.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110061763/22.06.2015 г.    1,011.90 лв.
  -Дата на качване 14.07.2015г.
 • 18.05.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110060618/13.05.2015 г.    311.50 лв.
  21.05.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110060795/19.05.2015 г.    454.98 лв.
  21.05.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110060794/19.05.2015 г.    247.85 лв.
  25.05.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110060691/15.05.2015 г.    112.66 лв.
  29.05.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110060911/21.05.2015 г.    165.10 лв.
  -Дата на качване 12.06.2015г.
 • 22.04.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110059998/17.04.2015 г.    349.73 лв.
  22.04.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110059999/17.04.2015 г.    382.34 лв.
  22.04.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110059956/16.04.2015 г.    92.53 лв.
  22.04.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110059957/16.04.2015 г.    188.71 лв.
  27.04.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110060108/22.04.2015 г.    31.32 лв.
  27.04.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110060109/22.04.2015 г.    658.37 лв.
  -Дата на качване 14.05.2015г.
 • 02.04.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110059549/26.03.2015 г.    812.17 лв.
  02.04.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти  по ф-ра 0110059516/25.03.2015 г.    242.38 лв.
  -Дата на качване 24.04.2015г.
 • 16.03.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване,консумативи по ф-ра 0110058859/26.02.2015 г.    209.04 лв.
  20.03.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110059210/17.03.2015 г.    409.20 лв.
  20.03.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110059156/12.03.2015 г.    988.91 лв.
  26.03.2015 г.    Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110059428/23.03.2015 г.    153.83 лв.
  26.03.2015 г.    Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110059429/23.03.2015 г.    179.77 лв..
  -Дата на качване 14.04.2015г.
 • 25.02.2015 г. Доставка на канцеларски материали, консумативи по ф-ра 0110058658/18.02.2015 г. 607.09 лв.
  25.02.2015 г. Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110058659/18.02.2015 г. 4,155.34 лв.
  27.02.2015 г. Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110058785/24.02.2015 г. 386.57 лв.
  27.02.2015 г. Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти по ф-ра 0110058705/19.02.2015 г. 238.91 лв.
  27.02.2015 г. Доставка на канцеларски материали, офис оборудване, консумативи по ф-ра 0110058706/19.02.2015 г. 294.92 лв.
  -Дата на качване 12.03.2015г.
 • Договор
  -Дата на публикация 06.03.2015г.
 • Гаранция
  -Дата на публикация 06.03.2015г.
 • Оферта
  -Дата на публикация 06.03.2015г.
 • Заповед за изпълнение и протокол
  -Дата на публикация 09.01.2015г.
 • Публична покана
 • КСС 1-Санитарни-материали
 • КСС 2 Канцеларски-материали
 • КСС-3 Офис-Консумативи
 • Методика
 • Спецификация
 • Указания за участие

-Дата на публикация  20.11.2014г.

ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ОФИС ОБОРУДВАНЕ, КОНСУМАТИВИ, САНИТАРНИ, ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 • 27.09.2017 г. 24.10.2017 г. Доставка на минерална вода по ф-ра 7000311531/03.10.2017г. 50.00 лв.
  24.10.2017 г. Доставка на минерална вода по ф-ра 7000311455/02.10.2017г. 55.00 лв.
  24.10.2017 г. Доставка на минерална вода по ф-ра 7000312855/13.10.2017г. 50.00 лв.
  -Дата на публикация 15.11.2017г.
 • 27.09.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000309844/14.09.2017г.    55.00 лв.
  27.09.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000309636/13.09.2017г.    50.00 лв.
  -Дата на публикация 12.10.2017г.
 • 16.08.2017    Доставка на минерална  вода По ф-ра 7000306601/11.08.2017г    50.00 лв.
  18.08.2017    Доставка на минерална  вода по ф-ра 7000306786/15.08.2017г    55.00 лв.
  -Дата на публикация 14.09.2017г.
 • 02.08.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000304707/26.07.2017г.    50.00 лв.
  15.08.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000305547/03.08.2017г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 30.08.2017г.
 • 20.07.2017    Доставка на минерална/трапезна вода  ф-ра 7000302994/11.07.2017г    45.00 лв.
  20.07.2017    Доставка на минерална/трапезна вода  ф-ра 7000302735/10.07.2017г    50.00 лв.
  21.07.2017    Доставка на минерална/трапезна вода  ф-ра 7000303793/18.07.2017г    55.00 лв.
  -Дата на публикация 15.08.2017г.
 • 06.07.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000301652/29.06.2017г.    55.00 лв.
  06.07.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000301593/29.06.2017г.    45.00 лв.
  -Дата на публикация 29.07.2017г.
 • 21.06.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000300025/16.06.2017г.    50.00 лв.
  26.06.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000300468/21.06.2017г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 14.07.2017г.
 • 06.06.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000298001/30.05.2017г.    55.00 лв.
  08.06.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000298541/05.06.2017г.    50.00 лв.
  14.06.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000299278/09.06.2017г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 28.06.2017г.
 • 22.05.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000296648/16.05.2017г.    50.00 лв.
  22.05.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000296477/15.05.2017г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 15.06.2017г.
 • 03.05.2017    Доставка на минерална/трапезна вода по ф-ра 7000294989/28.04.2017г    50.00лв.
  03.05.2017    Доставка на минерална/трапезна вода по ф-ра 7000294855/27.04.2017г    55.00лв.
  -Дата на публикация 31.05.2017г.
 • 25.04.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000293636/13.04.2017г.    50.00 лв.
  -Дата на публикация 12.05.2017г.
 • 11.04.2017 г. Доставка на минерална вода по ф-ра 7000290563/17.03.2017г. 55,00 лв.11.04.2017 г. Доставка на минерална вода по ф-ра 7000290558/17.03.2017г. 50,00 лв.11.04.2017 г. Доставка на минерална вода по ф-ра 6000063588/27.03.2017г. 55,00 лв.11.04.2017 г. Доставка на минерална вода по ф-ра 7000291911/29.03.2017г. 50,00 лв.13.04.2017 г. Доставка на минерална вода по ф-ра 7000293125/10.04.2017г. 55,00 лв.
  -Дата на публикация 28.04.2017г.
 • 10.03.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000289094/06.03.2017г.    55.00 лв.
  10.03.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000289080/06.03.2017г.    50.00 лв.
  -Дата на публикация 31.03.2017г.
 • 23.02.2017    Доставка на минерална вода    По ф-ра 7000285940/03.02.2017г    50.00лв.
  28.02.2017    Доставка на минерална вода    По ф-ра 7000287410/16.02.2017г    50.00лв.
  28.02.2017     Доставка на минерална вода   По ф-ра 7000287212/03.02.2017г    55.00лв.
  28.02.2017      Доставка на минерална вода  По ф-ра 7000286009/03.02.2017г    55.00лв.
  -Дата на публикация 15.03.2017г.
 • 25.01.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000284651/23.01.2017г.    55.00 лв.
  25.01.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000284519/20.01.2017г.    50.00 лв.
  -Дата на публикация 15.02.2017г.
 • 13.01.2017 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000283038/06.01.2017г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 03.02.2017г.
 • 22.12.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000281538/19.12.2016г.    55.00 лв.
  22.12.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000280463/08.12.2016г.    55.00 лв.
  23.12.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000281906/21.12.2016г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 16.01.2017г.
 • 07.12.2016        Доставка на минерална по ф-ра 7000279713/01.12.2016г    55.00лв.
  -Дата на публикация 03.01.2017г.
 • 28.11.2016        Доставка на минерална/трапезна вода ф-ра 7000278672/22.11.2016г    55.00 лв.
  28.11.2016        Доставка на минерална/трапезна вода ф-ра 7000278499/21.11.2016    55.00 лв.
  -Дата на публикация 15.12.2016г.
 • 08.11.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000276749/03.11.2016г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 05.12.2016г.
 • 18.10.2016        Доставка на минерална  вода   по ф-ра 7000274183/11.10.2016г    55.00 лв.
  27.10.2016        Доставка на минерална  вода по ф-ра 7000275366/24.10.2016г    55.00 лв.
  28.10.2016        Доставка на минерална  вода по ф-ра 7000275969/27.10.2016г    75.00 лв.
  -Дата на публикация 16.11.2016г.
 • 05.10.2016    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000272865/29.09.2016г    75.00 лв.
  -Дата на публикация 28.10.2016г.
 • 16.09.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000270963/10.09.2016г.    55.00 лв.
  28.09.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000272230/21.09.2016г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 12.10.2016г.
 • 22.08.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000268830/18.08.2016г.    125.00 лв.
  31.08.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 6000059478/23.08.2016г.    65.00 лв.
  -Дата на публикация 09.09.2016г.
 • 05.08.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 6000058819/26.07.2016г.    55.00 лв.
  05.08.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000265898/22.07.2016г.    75.00 лв.
  12.08.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 6000059160/05.08.2016г.    50.00 лв.
  -Дата на публикация 25.08.2016г.
 • 18.07.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000264862/13.07.2016г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 11.08.2016г.
 • 15.07.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000263350/30.06.2016г.    75.00 лв.
  15.07.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000263550/01.07.2016г.    50.00 лв.
  -Дата на публикация 29.07.2016г.
 • 17.06.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000260939/10.06.2016г.    75.00 лв.
  17.06.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000260872/09.06.2016г.    55.00 лв.
  27.06.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000262199/21.06.2016г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 21.07.2016г.
 • 08.06.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 6000057270/27.05.2016г.    30.00 лв.
  08.06.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000259551/30.05.2016г.    25.00 лв.
  10.06.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000258430/17.05.2016г.    75.00 лв.
  02.06.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 6000056930/09.05.2016г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 30.06.2016г.
 • 20.04.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 6000056436/11.04.2016г.    55.00 лв.
  27.04.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000256133/20.04.2016г.    55.00 лв.
  27.04.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000256032/20.04.2016г.    75.00 лв.
  -Дата на публикация 13.05.2016г.
 • 06.04.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000253480/29.03.2016г.    75.00 лв.
  06.04.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000253764/31.03.2016г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 28.04.2016г.
 • 23.03.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000252214/17.03.2016г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 15.04.2016г.
 • 11.03.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000251203/09.03.2016г.    75.00 лв.
  11.03.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000250996/08.03.2016г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 31.03.2016г.
 • 17.02.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000248854/15.02.2016г.    75.00 лв.
  25.02.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 6000055407/19.02.2016г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 15.03.2016г.
 • 11.02.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000247838/04.02.2016г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 29.02.2016г.
 • 25.01.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000246488/21.01.2016г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 10.02.2016г.
 • 14.01.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000245045/07.01.2016г.    125.00 лв.
  14.01.2016 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 6000054518/04.01.2016г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 29.01.2016г.
 • 21.12.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 6000054240/15.12.2015г.    50.00 лв.
  -Дата на публикация 15.01.2016г.
 • 08.12.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000242125/02.12.2015г.    55.00 лв.
  14.12.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000242658/08.12.2015г.    75.00 лв.
  -Дата на публикация 25.12.2015г.
 • 23.11.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000240277/16.11.2015г.    75.00 лв.
  27.11.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000240844/20.11.2015г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 15.12.2015г.
 • 11.11.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000239309/05.11.2015г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 30.11.2015г.
 • 16.10.2015    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000236519/08.10.2015г    55.00 лв.
  28.10.2015    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000238107/23.10.2015г    75.00 лв.
  28.10.2015    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000238091/23.10.2015г    55.00 лв.
  -Дата на публикация 13.11.2015г.
 • 09.10.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000235474/29.09.2015г.    75.00 лв.
  09.10.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000235138/25.09.2015г.    50.00 лв.
  -Дата на публикация 30.10.2015г.
 • 23.09.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000233818/11.09.2015г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 14.10.2015г.
 • 03.09.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 6000051705/01.09.2015г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 30.09.2015г.
 • 31.08.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000232240/28.08.2015г.    75.00 лв.
  31.08.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000231426/20.08.2015г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 14.09.2015г.
 • 07.08.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 6000050618/27.07.2015г.    55.00 лв.
  07.08.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000229524/03.08.2015г.    50.00 лв.
  14.08.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000230269/10.08.2015г.    55.00 лв.
  14.08.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000230418/11.08.2015г.    75.00 лв.
  -Дата на публикация 28.08.2015г.
 • 24.07.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000227710/20.07.2015г.    60.00 лв.
  28.07.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000228294/23.07.2015г.    75.00 лв.
  -Дата на публикация 13.08.2015г.
 • 07.07.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000225907/03.07.2015г.    75.00 лв.
  13.07.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000226215/07.07.2015г.    60.00 лв.
  -Дата на публикация 30.07.2015г.
 • 17.06.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000223372/10.06.2015г.    55.00 лв.
  17.06.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000223331/10.06.2015г.    75.00 лв.
  26.06.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000224576/22.06.2015г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 14.07.2015г.
 • 08.06.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000221881/28.05.2015г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 02.07.2015г.
 • 25.05.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000220752/19.05.2015г.    55.00 лв.
  25.05.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000220574/18.05.2015г.    75.00 лв.
  -Дата на публикация 12.06.2015г.
 • 14.05.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000219109/04.05.2015г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 28.05.2015г.
 • 23.04.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000217907/21.04.2015г.    75.00 лв.
  27.04.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000217826/20.04.2015г.    50.00 лв.
  -Дата на публикация 14.05.2015г.
 • 14.04.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000216762/07.04.2015г.    50.00 лв.
  -Дата на публикация 24.04.2015г.
 • 16.03.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 6000047135/12.03.2015г.    60.00 лв.
  27.03.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 6000047391/24.03.2015г.    55.00 лв.
  30.03.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000215516/26.03.2015г.    75.00 лв.
  -Дата на публикация 14.04.2015г.
 • 09.03.2015 г.    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000212859/27.02.2015г.    75.00 лв.
  -Дата на публикация 25.03.2015г.
 • 20.02.2015 г. Доставка на минерална вода по ф-ра 7000211477/13.02.2015г. 55.00 лв.
  27.02.2015 г. Доставка на минерална вода по ф-ра 7000212663/25.02.2015г. 55.00 лв.
  -Дата на публикация 12.03.2015г.
 • 06.02.2015 г. Доставка на минерална вода по ф-ра 7000210014/30.01.2015г. 55.00 лв.
  11.02.2015 г. Доставка на минерална вода по ф-ра 7000210916/09.02.2015г. 75.00 лв.
  -Дата на публикация 25.02.2015г.
 • 20.01.2015 г. Доставка на минерална вода по ф-ра 7000208530/16.01.2015г. 75.00 лв.
  30.01.2015 г. Доставка на минерална вода по ф-ра 7000209205/23.01.2015г. 55.00 лв.
  -Дата на публикация 18.02.2015г.
 • 15.01.2015 г. Доставка на минерална вода по ф-ра 7000207440/07.01.2015г. 55.00лв.
  -Дата на публикация 04.02.2015г.
 • 17-12-14 Доставка на минерална вода по ф-ра 7000206020/13.12.2014 г. 55.00лв.
  17-12-14 Доставка на минерална вода по ф-ра 700020603/13.12.2014 г. 75.00лв.
  -Дата на публикация 14.01.2015г.
 • 11/24/2014    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000203550/19.11.2014г.    55.00 лв.
  11/27/2014    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000203828/21.11.14г.    75.00 лв.
  -Дата на публикация 10.12.2014г.
  05-12-14    Доставка на минерална вода по ф-ра 7000204834/02.12.2014г.    55.00 лв.
  -Дата на публикация 30.12.2014г.
 • Договор
  -Дата на публикуване 10.11.2014г.

 

 • 29.11.2017    Тел.усл. по ф-ра 0021530171/08.11.2017г    214.44лв.
  -Дата на публикация 14.12.2017г.
 • 11.10.2017    Тел.усл. по ф-ра 21398544/08.10.2017    227.86лв.
  -Дата на публикация 31.10.2017г.
 • 27.09.2017 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0021266855/08.09.2017г.    254.58 лв.
  -Дата на публикация 12.10.2017г.
 • 21.08.2017    Тел. усл.  ф-ра 0021135403/08.08.2017г    230.60лв.
  -Дата на публикация 14.09.2017г.
 • 24.07.2017    Тел. усл.  ф-ра 0021003645/08.07.2017г    251.47 лв.
  -Дата на публикация 15.08.2017г.
 • 28.06.2017 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0020871625/08.06.2017г.    216.43 лв.
  -Дата на публикация 14.07.2017г.
 • 22.05.2017 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0020740371/08.05.2017г.    221.90 лв.
  -Дата на публикация 15.06.2017г.
 • 25.04.2017 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0020609451/08.04.2017г.    240.24 лв.
  -Дата на публикация 12.05.2017г.
 • 10.04.2017 г. Телефонни услуги по ф-ра 0020478577/08.03.2017г. 214,50 лв.
  -Дата на публикация 28.04.2017г.
 • 23.02.2017       Тел. усл. по ф-ра 020347482/08.02.2017г    225.56лв.
  -Дата на публикация 15.03.2017г.
 • 24.01.2017 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0020216891/08.01.2017г.    216.14 лв.
  -Дата на публикация 15.02.2017г.
 • 22.12.2016 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0020086166/08.12.2016г.    239.46 лв.
  -Дата на публикация 16.01.2017г.
 • 02.12.2016         Тел. усл. по ф-ра 0019956183/08.11.2016г    248.94лв.
  -Дата на публикация 03.01.2017г.
 • 21.10.2016        Тел. Усл.  по ф-ра 0019826890/08.10.2016г    244.25 лв.
  -Дата на публикация 16.11.2016г.
 • 28.09.2016 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0019697421/08.09.2016г.    221.52 лв.
  -Дата на публикация 12.10.2016г.
 • 29.08.2016 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0019568762/08.08.2016г    259.30 лв.
  -Дата на публикация 09.09.2016г.
 • 05.08.2016 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0019439860/08.07.2016г    282.48 лв.
  -Дата на публикация 25.08.2016г.
 • 21.06.2016 г. Телефонни услуги по ф-ра 0019310872/08.06.2016г 349.68 лв.
  -Дата на публикация 21.07.2016г.
 • 21.06.2016 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0019310872/08.06.2016г    349.68 лв.
  -Дата на публикация 21.07.2016г.
 • 17.05.2016 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0019182272/08.05.2016г    225.96 лв.
  -Дата на публикация 14.06.2016г.
 • 20.04.2016 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0019053178/08.04.2016г    244.28 лв.
  -Дата на публикация 13.05.2016г.
 • 16.03.2016 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0018924967/08.03.2016г    210.73 лв.
  -Дата на публикация 15.04.2016г.
 • 17.02.2016 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0018796352/08.02.2016г    233.65 лв.
  -Дата на публикация 15.03.2016г.
 • 14.01.2016 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0018667293/08.01.2016г    268.30 лв.
  -Дата на публикация 29.01.2016г.
 • 17.12.2015 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0018537341/08.12.2015г    236.44 лв.
  -Дата на публикация 15.01.2016г.
 • 13.11.2015 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0018408036/08.11.2015г    246.23 лв.
  -Дата на публикация 30.11.2015г.
 • 16.10.2015 Абонамент циф.телевизия по ф-ра 018278677/08.10.2015 246.04 лв.
  -Дата на публикация 13.11.2015г.
 • 25.09.2015 Г. Абонамент циф.телевизия по ф-ра 0018148785/08.09.2015г 246.90 лв.
  -Дата на публикация 14.10.2015г.
 • 14.08.2015 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0018019504/08.08.2015г    231.77 лв.
  -Дата на публикация 28.08.2015г.
 • 16.07.2015 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0017889056/08.07.2015г    245.62 лв
  -Дата на публикация 13.08.2015г.
 • 17.06.2015 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0017758791/08.06.2015г    220.06 лв.
  -Дата на публикация 14.07.2015г.
 • 14.05.2015 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0017628623/08.05.2015г    225.30 лв.
  -Дата на публикация 27.05.2015г.
 • 17.04.2015 г.    Телефонни услуги по ф-ра 0017498233/08.04.2015г    301.09 лв.
  -Дата на публикация 14.05.2015г.
 • 20.02.2015 г. Телефонни услуги по ф-ра 0017237003/08.02.2015г 295.99 лв.
  -Дата на публикация 14.04.2015г.
 • 20.02.2015 г. Телефонни услуги по ф-ра 0017237003/08.02.2015г 295.99 лв.
  -Дата на публикация 12.03.2015г.
 • 15.01.2015 г. Телефонни услуги по ф-ра 0017106055/08.01.2015г 280.38лв.
 • -Дата на публикация 04.02.2015г.

 • 15-12-14 Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0016974914/08.12.2014 г. 293.25 лв.
 • -Дата на публикация 30.12.2014г.

 • 24/11/2014    Тел.усл. по ф-ра 0016844201/08.11.2014г    258.98 лв.
 • -Дата на публикация 10.12.2014г.

 • Договор
 • 29.11.2017    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0021530172/08.11.2017г    528.00лв.
  -Дата на публикация 14.12.2017г.
 • 11.10.2017    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0021398545/08.10.2017г    528.00лв.
  -Дата на публикация 31.10.2017г.
 • 27.09.2017 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0021266856/08.09.2017г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 12.10.2017г.
 • 21.08.2017    Достъп до Интернет и ТВ ф-ра 0021135404/08.08.2017г    528.00
  -Дата на публикация 14.09.2017г.
 • 24.07.2017    Достъп до интернет и ТВ ф-ра 0021003680/08.07.2017г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 15.08.2017г.
 • 28.06.2017 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0020871623/08.06.2017г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 14.07.2017г.
 • 23.05.2017 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0020740372/08.05.2017г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 15.06.2017г.
 • 25.04.2017 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0020609452/08.04.2017г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 12.05.2017г.
 • 10.04.2017 г. Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0020478578/08.03.2017г 528,00 лв.
  -Дата на публикация 28.04.2017г.
 • 23.02.2017        Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0020347483/08.02.2017г    528.00лв.
  -Дата на публикация 15.03.2017г.
 • 24.01.2017 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0020216892/08.01.2017г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 15.02.2017г.
 • 22.12.2016 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0020086167/08.12.2016г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 16.01.2017г.
 • 02.12.2016         Достъп до Интернет и ТВ По ф-ра 0019956177/08.11.2016г    528.00лв.
  -Дата на публикация 03.01.2017г.
 • 21.10.2016        Достъп до ТВ по ф-ра 0019826865/08.10.2016г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 16.11.2016г.
 • 28.09.2016 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0019697422/08.09.2016г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 12.10.2016г.
 • 29.08.2016 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0019568763/08.08.2016г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 09.09.2016г.
 • 05.08.2016 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0019439846/08.07.2016г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 25.08.2016г.
 • 21.06.2016 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0019310877/08.06.2016г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 21.07.2016г.
 • 17.05.2016 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0019182273/08.05.2016г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 14.06.2016г.
 • 20.04.2016 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0019053179/08.04.2016г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 13.05.2016г.
 • 16.03.2016 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0018924897/08.03.2016г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 15.04.2016г.
 • 17.02.2016 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0018796363/08.02.2016г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 15.03.2016г.
 • 14.01.2016 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0018667343/08.01.2016г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 29.01.2016г.
 • 17.12.2015 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0018537342/08.12.2015г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 15.01.2016г.
 • 13.11.2015 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0018408031/08.11.2015г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 30.11.2015г.
 • 16.10.2015 Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0018278678/08.10.2015г 528.00 лв.
  -Дата на публикация 13.11.2015г.
 • 23.09.2015 г. Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0018148786/08.09.2015г 528.00 лв.
  -Дата на публикация 14.10.2015г.
 • 14.08.2015 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0018019505/08.08.2015г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 28.09.2015г.
 • 16.07.2015 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0017889057/08.07.2015г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 13.08.2015г.
 • 17.06.2015 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0017758801/08.06.2015г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 14.07.2015г.
 • 14.05.2015 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0017628624/08.05.2015г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 27.06.2015г.
 • 17.04.2015 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0017498248/08.04.2015г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 14.05.2015г.
 • 16.03.2015 г.    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0017367898/08.03.2015г    528.00 лв.
  -Дата на публикация 14.04.2015г.
 • 20.02.2015 г. Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0017237004/08.02.2015г 528.00 лв.
  -Дата на публикация 12.03.2015г.
 • 15.01.2015 г. Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0017106056/08.01.2015г 528.00лв.
 • -Дата на публикация 04.02.2015г.

 • 15-12-14 Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0016974915/08.12.2014г 528.00 лв.
 • -Дата на публикация 30.12.2014г.

 • 24/11/2014 Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0016844205/08.11.2014г 528.00 лв.
 • -Дата на публикация 10.12.2014г.

 • 15.10.2014    Достъп до Интернет и ТВ по ф-ра 0016712250/08.10.2014г    528.00 лв.
 • -Дата на публикация 12.11.2014г.

 • Договор
 • 25.10.2016    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха  по ф-ра 1000000148/03.10.2016г    2,520.00 лв.
  -Дата на публикуване 16.11.2016г.
 • 29.08.2016 г.    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000144/10.08.2016г.    800.00 лв.
  -Дата на публикуване 09.09.2016г.
 • 17.05.2016 г. Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000139/12.05.2016г. 799.20 лв.
  -Дата на публикуване 14.06.2016г.
 • 17.05.2016 г.    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000139/12.05.2016г.    799.20 лв.
  -Дата на публикуване 14.06.2016г.
 • 11.04.2016 г.    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000134/24.03.2016г.    799.20 лв.
  -Дата на публикуване 28.04.2016г.
 • 15.12.2015 г.    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000125/04.12.2015г.    984.00 лв.
  15.12.2015 г.    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000126/04.12.2015г.    799.20 лв.
  -Дата на публикуване 25.12.2015г.
 • 28.10.2015    Доставка на резервни части    по ф-ра 1000000118/05.10.2015г    2,880.00 лв.
  28.10.2015    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на  апаратура по ф-ра 1000000117/05.10.2015г    3,842.40 лв.
  -Дата на публикуване 13.11.2015г.
 • 25.09.2015 г.    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000115/15.09.2015г.    962.40 лв.
  -Дата на публикуване 14.10.2015г.
 • 24.06.2015 г.    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000109/12.06.2015г.    600.00 лв.
  24.06.2015 г.    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000110/17.06.2015г.    799.20 лв.
  -Дата на публикуване 14.07.2015г.
 • 16.03.2015 г.    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000102/11.03.2015г.    1,920.00 лв.
  -Дата на публикуване 14.04.2015г.
 • 20/11/2014    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000093/11.11.2014г.    288.00 лв.
 • 20/11/2014    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000094/12.11.2014г.    799.20 лв.
  -Дата на публикуване 10.12.2014г.

 • 10.10.2014    Сервизно обслужване, профилактика и ремонт на газоанализаторната апаратура за емисионен контрол на въздуха по ф-ра 1000000089/06.10.2014г.    2,880.00 лв.
 • -Дата на публикуване 31.10.2014г.

  Договор

 • 11.11.2014    Транспортиране (включително товаро-разтоварни операции) на пепели и сгурия  описани в оферта по ф-ра 1000002971/06.11.2014 г.    9,934.67лв.
 • 15.01.2016 г.    Доставка на мляко и ободрителни напитки за инсинератора по ф-ра 0000018614/31.12.2015г.    559.34 лв.
  -Дата на публикация 29.01.2016г.
 • 08.12.2015 г.    Доставка на мляко и ободрителни напитки за инсинератора по ф-ра 0000018479/30.11.2015г.    671.14 лв.
  -Дата на публикация 25.12.2015г.
 • 11.11.2015 г.    Доставка на мляко и ободрителни напитки за инсинератора по ф-ра 0000018354/31.10.2015г.    670.32 лв.
  -Дата на публикация 30.11.2015г.
 • 09.10.2015г.      Доставка на мляко и ободрителни напитки за инсинератора по ф-ра 0000018210/30.09.2015г.    616.46 лв.
  -Дата на публикация 30.10.2015г.
 • 14.09.2015 г.    Доставка на мляко и ободрителни напитки за инсинератора по ф-ра 0000018076/31.08.2015г.    557.71 лв.
  -Дата на публикация 30.09.2015г.
 • 07.08.2015 г.    Доставка на мляко и ободрителни напитки за инсинератора по ф-ра 0000018008/31.07.2015г.    649.92 лв.
  -Дата на публикация 28.08.2015г.
 • 07.07.2015 г.    Доставка на мляко и ободрителни напитки за инсинератора по ф-ра 0000017768/30.06.2015г.    671.14 лв.
  -Дата на публикация 30.07.2015г.
 • 11.06.2015 г. Доставка на мляко и ободрителни напитки за инсинератора по ф-ра 0000017614/31.05.2015г. 579.74 лв.
  -Дата на публикация 02.07.2015г.
 • 11.06.2015 г.    Доставка на мляко и ободрителни напитки за инсинератора по ф-ра 0000017614/31.05.2015г.    579.74 лв.
  -Дата на публикация 02.07.2015г.
 • 14.05.2015 г.    Доставка на мляко и ободрителни напитки за инсинератора по ф-ра 0000017525/30.04.2015г.    631.15 лв.
  -Дата на публикация 28.05.2015г.
 • 14.04.2015 г.    Доставка на мляко и ободрителни напитки за инсинератора по ф-ра 0000017329/31.03.2015г.    652.37 лв.
  -Дата на публикация 24.04.2015г.
 • 12.03.2015 г. Доставка на мляко и ободрителни напитки за инсинератора по ф-ра 0000017085/05.03.2015г. 647.47 лв.
  -Дата на публикация 25.03.2015г.
 • 09.02.2015 г.    Доставка на мляко и ободрителни напитки за инсинератора по ф-ра 0000017085/31.01.2015г.    682.56 лв.
  -Дата на публикация  25.02.2015г.
 • 15.01.2015 г.    Доставка на мляко и ободрителни напитки по ф-ра 0000016856/31.12.2014г.    612.38лв.
  -Дата на публикация  04.02.2015г.
 • 05-12-14    Доставка на мляко и ободрителни напитки за инсинератора по ф-ра 0000016694/30.11.2014 г.    670.32 лв.
  -Дата на публикация 30.12.2014г.
 • 12/11/2014    Доставка на мляко и ободрителни напитки за инсинератора по ф-ра 0000016634/31.10.2014 г.    139.54 лв.
  -Дата на публикация 10.12.2014г.
 • Договор
  -Дата на публикация  31.10.2014г.
 • Новини

  Списък с актуални БУЛСТАТ номера от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА)

  Повече


  ВИЖ ВСИЧКИ

  Още

  БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
  пудоос-внесе-проект-за
  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  "ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

  пудоос-внесе-проект-за

  Сигнали за нередности


  Общият регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR)

  Съвместни проекти

  Стратегия за управление на био-отпадъците в България  Повече...