-от 2021 г.

-от 2020 г.

 • Протокол от заседание проведено на 22.12.2020г.
 • Приложение1

 • Протокол от заседание проведено на 30.10.2020г.
 • Протокол от заседание проведено на 25.09.2020г.
 • Приложение1

  Приложение2

 • Протокол от заседание проведено на 12.08.2020г.
 • Протокол за решение на УС на ПУДООС в оперативен порядък от 01.04.2020г.
 • Приложение1

  Приложение2

  -от 2019г.

  -от 2018г.

  -от 2017г.

  -от 2016г.

 • Протокол от заседание проведено на 01.12.2016г.
  -Приложение1
  -Приложение2
 • Протокол от заседание проведено на 14.10.2016г.
 • Протокол от заседание проведено на 23.06.2016г.
 • Протокол от заседание проведено на 07.03.2016г.
  -Приложение1
  -Приложение2
 • -от 2015г.

  -от 2014г.

  -от 2013г.

  - от 2012 г.

  - от 2011 г.

  - от 2010 г.

  - от 2009 г.

  - от 2008 г.

  - от 2007 г.

  - от 2006 г.