1. Официален език на документацията е българският. При противоречие между българския и английския текст, водещ е  българският, а английският е само за информация.
  2. Документация BG-EN
    -Дата на публикуване 21.12.2015 г.
  3. Решение
  4. -Дата на публикуване 21.12.2015г.

  5. Обявление
  6. -Дата на публикуване 21.12.2015г.

Новини

ПУДООС отпуска безвъзмездна помощ от 2,9 млн. лв. на община Борино
23.02.2018г.

Повече

Kръговата икономика и законодателството в областта на химическите вещества, продуктите и отпадъците
22.01.2018г.

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...