• Доклад2
  -Дата на публикуване 20.08.2018г.
 • Доклад1
  -Дата на публикуване 20.08.2018г.
 • График
  -Дата на публикуване 04.06.2018г.
 • LOT_1
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • LOT_2
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • LOT_3
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • LOT_4
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • LOT_5
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • LOT_6
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_A
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_A1
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_A2
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_A3
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_A4
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_A5
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_A6
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_B1
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_B2
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_B3
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_B4
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_B5
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • Annex_B6
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • ПР-2
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • ПР-4
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • ПР-5
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • ПР-6
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • ПР-7
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • ПР-8
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.
 • ПР-9
  -Дата на публикуване 16.12.2017г.

Новини

ПУДООС отпуска безвъзмездна помощ от 2,9 млн. лв. на община Борино
23.02.2018г.

Повече

Kръговата икономика и законодателството в областта на химическите вещества, продуктите и отпадъците
22.01.2018г.

Повече


ВИЖ ВСИЧКИ

Още

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
пудоос-внесе-проект-за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

пудоос-внесе-проект-за

Сигнали за нередности


General Data Protection Regulation /GDPR/

Съвместни проекти

Стратегия за управление на био-отпадъците в БългарияПовече...